Av. MEHMET BİÇER

Kurucu ortak

2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Fakülte öğrenciliği boyunca Sinerji Hukuk yazılım firmasının içtihat program içerik editörlüğü ve pratik sorun çözüm araştırmaları yapmıştır.

Avukatlık stajını OYAK iştiraklerinde tamamlayan Av. Mehmet Biçer, stajın ardından İstanbul’un ileri gelen hukuk bürolarında görev yaptığı ve serbest avukatlık icra ettiği dönemde Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Tüketici Hukuku, Tazminat Hukuku, Aile Hukuku, Taşınmaz Hukuku alanlarında müvekkillerine hizmet vermiştir.

Av. Mehmet Biçer 2018 yılında Bakioğlu&Partners’ın kuruluşunda yer almıştır. Av. Mehmet Biçer ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Eğitim :

2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.