Aile Hukuku

Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.”

Aile Şirketleri

Aile şirketleri tüm dünyada en sık karşılaşılan işletmelerdir. Dünyada var olan şirketlerin ’si, Amerika’da ise var olan şirketlerin ’ı aile şirketleridir.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, gerek temel hak ve özgürlüklerin korunması gerekse sınırlandırılması işlevlerinin ikisini birden sağlayan bir hukuk dalıdır.

İcra İflas Hukuku

Sosyal yaşamın oluşmasıyla birlikte insanlar değişik nedenlerle borçlanmak zorunda kalmaktadırlar. Kimi zaman da borçlarını geri ödemekte güçlük çekerler.

İdare Ve Vergi Hukuku

İdare, devletin yürütme ergi içinde; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve bakanlar dışında kalan kısmı ile il özel idaresi, belediye, köy, üniversite, TRT, meslek kuruluşları gibi diğer kamu tüzel kişilerini ifade eder.

İş Hukuku

İş hukukunda günden güne değişen ve gelişen yasal düzenlemelerle birlikte işveren sorumlulukları her geçen gün artmakta ve işverenler bu yeni değişikliklere uyum sağlamakta zorlanabilmektedir.

Lojistik Hukuku

Lojistik sözcüğü Yunanca’da “logistikos” sözcüğünden türemiştir. Hesap yapma ilmi anlamına gelen bu sözcük günümüzdeki karşılığı ise şöyledir.

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, şirketlerin ve adi ortaklıkların kuruluşu, sermaye yapıları, nevileri, paylarının yapıları, devri, yönetimleri, temsil edilmeleri, karar alma süreçleri, kar dağıtımları ve tasfiyeleri gibi konuları inceleyen bir hukuk dalıdır.

Taşınmaz Hukuku

Taşınmaz hukuku ekonomi, sosyoloji, siyaset, tabiat ve teknik bilimler gibi bir çok bilim dalıyla da doğrudan veya dolaylı ilişki içindedir.

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, özel hukuk ilişkilerinde tarafların birbirinden farklı sebeplerle birbirlerine vermiş oldukları zararların giderilmesini kapsar.

Tüketici Hukuku

Tüketici hukukunun ülkemizdeki yasal düzenlemesi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun içeriğinde yer almaktadır.

Yabancılar Hukuku

Yirmi birinci yüzyılda küreselleşmenin artması sermayenin dünyadaki hareketini hızlandırarak refahın da yaygınlaşmasını sağlamıştır.