CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN FAALİYETLERİMİZ

Ceza hukuku, gerek temel hak ve özgürlüklerin korunması gerekse sınırlandırılması işlevlerinin ikisini birden sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu da ceza hukukuna, hukuk sisteminin ayrılmaz ve belki de önemli parçası olma özelliğine sağlamaktadır. Ayrıca birçok evrensel ceza hukuku ilkesi Anayasa’mızın hükmü haline gelmiştir. Bu durum da bir kez daha ceza hukukunun önemini ortaya koymaktadır.

Büromuz bu bilinçle ceza hukuku kapsamında genel anlamda aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir ;

 • Cumhuriyet savcılıklarına sunulacak şikayet dilekçesi ve delillerinin hazırlanması
 • Kollukta ve cumhuriyet savcılıklarında ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Arama, el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirlerinin alınması veya kaldırılması için gerekli dilekçe ve diğer işlemlerin yapılması,
 • Cumhuriyet savcılıkları tarafından verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde müşteki vekili olunması veya sanık müdafiliği
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde müşteki vekili olunması veya sanık müdafiliği
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde müşteki vekili olunması veya sanık müdafiliği
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
 • Temyiz dilekçesi hazırlanması

 

Türk Ceza Kanunu içinde yer alan klasik suçların mağdur veya sanığı temsilen takibi büromuzun faaliyet alanına girmektedir. Ancak büromuzun faaliyetleri bu suçlarla sınırlı değildir. Örneğin ;

 • İnternet suçları,
 • Ekonomik suçlar,
 • Bankacılık suçları,
 • Haksız rekabet suçları,
 • Sermaye piyasası suçları,
 • Kaçakçılık suçları,
 • Fikri ve sınai mülkiyet suçları,

 

gibi hukuk branşlarındaki suçların  da mağdur veya sanığı temsilen takibi büromuzun faaliyet alanına girmektedir.