LOJİSTİK HUKUKUNA İLİŞKİN FAALİYETLERİMİZ

Lojistik sözcüğü Yunanca’da “logistikos” sözcüğünden türemiştir. Hesap yapma ilmi anlamına gelen bu sözcük günümüzdeki karşılığı ise şöyledir.

Lojistik :  müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malların, hizmetin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir biçimde her iki yöne doğru hareketinin, depolanmasının, planlanmasının, uygulanmasının kontrol edilmesidir.

Lojistik hukukunun uygulanmasını ve yorumlanmasını karmaşık kılan en önemli etkenlerden biri her bir sürecin ayrı hukuk kurallarına tabi olmasıdır.

Örneğin yurtiçinde karayoluyla ve demiryoluyla eşya taşıma işleri Türk Ticaret Kanunu’nun 850-905. Madde hükümlerine tabi taşınan eşyanın tehlikeli maddelerden olması durumunda Tehlikeli maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği’dir. Posta hizmetleri 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve ikincil mevzuatına tabidir.  Lojistik firmalarının yükümlülük, izin, ruhsat ve diğer faaliyetleri ile ilgili konular Karayolu Taşıma Kanunu ve ikincil mevzuatına tabidir.

Gemi, donatan, kaptan, navlun sözleşmeleri ve denizyoluyla taşıma işleri ve diğer deniz ticaret hukuku kuralları Türk Ticaret Kanunu’nun 938-1400. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Yukarıda bahsedilen işler uluslararası nitelik taşımaya başlayınca (birçok istisna ile birlikte) bu defa karayolu eşya taşımacılığı ile ilgili konular CMR Konvansiyonu, demiryoluyla eşya taşıma işleri ilgili konularda COTIF-CIM Konvansiyonu, denizyolu ile eşya taşımacılığı ile ilgili konularda Hamburg Kuralları, Lahey-Visby kuralları ve taşıma biçimine göre Rotterdam Kuralları’na tabi olacaktır. Havayoluyla eşya taşımacılığı ile ilgili konular ise Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Sözleşme (‘Montreal Sözleşmesi’)’ne tabi olacaktır.

Ancak bahsedilen işler yukarıdaki kurallarla sınırlı değildir.  Yukarıdaki kurallar akla ilk gelenlerdir. Lojistikteki süreçlerin konusuna göre birçok farklı düzenlemesi bulunmaktadır.

Büromuzun kurucu ortağının sektörde 16 yıl boyunca sektörün en önde giden şirketler grubunun hukuk müşavirliğini yürütmesi sayesinde çok uzun yıllara dayanan deneyimi ile müvekkillerine sektörde gereksinim duyabilecekleri her türlü hukuki desteği vermektedir.