TÜKETİCİ HUKUKUNA İLİŞKİN FAALİYETLERİMİZ

Tüketici hukukunun ülkemizdeki yasal düzenlemesi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun içeriğinde yer almaktadır. Kanunun amacı kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Kanun tüketiciye önemli haklar sağlamakta, üretici, sağlayıcı, ithalatçı ve satıcıya da önemli yükümlülük ve sorumluluklar yüklemektedir. Büromuz gerek tüketicilerin kanundan doğan haklarının takibi konusunda gerekse üretici, sağlayıcı, ithalatçı ve satıcıya yasal sorumlulukları kapsamında hukuki destek vermektedir. Büromuzun tüketici hukuku ile ilgili aşağıdakilerle sınırlı olmayan başlıca faaliyetleri şunlardır ;

  1. Abonelik sözleşmelerinden, ayıplı mal ve hizmetten, devre tatilinden, garanti kapsamındaki mallardan, kapıdan ve mesafeli satışlardan, haksız koşuldan, paket turlardan, abonelik sözleşmelerinden, bankacılık işlemlerinden, taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan uyuşmazlıkları hakem heyeti, tüketici veya ticaret mahkemeleri nezdinde takip ederek sonlandırmak.
  2. Reklam Kurulu’na ve Rekabet Kurulu’na gerekli başvuru ve şikayetleri yapmak,
  3. Şirketlerin faaliyet konularına giren belge ve sertifikaları almak, kullanım kılavuzları ve garanti belgelerini oluşturma, farklı tipte yapılması planlanan satışları mevzuata uygun biçimde kurgulama, reklamları ve ilanları tüketici hukuku ile denetleyen kurumun denetimine uygun hale getirme konularında gerekli hukuksal desteği sağlamak,
  4. Üretici, sağlayıcı, ithalatçı ve satıcı için mesafeli satış, abonelik, devre tatili, kapıdan satış, taksitli ve kampanyalı satış vb. sözleşmeleri hazırlamak,
  5. Bayilik, şube ve distribütörlük ilişkilerini tüketici hukuku kapsamında kurgulama konusunda hukuksal destek vermek,
  6. Müvekkillerini değişen tüketici mevzuatı hükümlerinden haberdar etmektir.