YABANCILAR HUKUKUNA İLİŞKİN FAALİYETLERİMİZ

Yirmi birinci yüzyılda küreselleşmenin artması sermayenin dünyadaki hareketini hızlandırarak refahın da yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu süreçten ülkemiz de nasibini almış ve gerek yatırım gerekse yaşamak için yabancıların ilgisini çekmiştir. Bu durum da yabancılar hukukunun önemini bir kat daha artırmıştır.

Yabancılar Hukuku, Türk Hukuku’na göre veya ülkemizin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler gereği yabancıların Türkiye’deki hak ve yükümlülüklerini gösterir kurallar bütünüdür.  Yabancılarla ilgili kurallar bazı temel kanunlarla düzenlenmiştir. Bunlar ;

  • 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
  • 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu
  • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’dur.

Büromuzun bu üç kanun ve bu kanunlara bağlı yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki faaliyetlerinin başlıcaları aşağıdadır. Ancak bu faaliyetler aşağıdakilerle sınırlı olmayıp yabancılık unsuru taşıyan her türlü konuda müvekkillerine gerekli hukuksal desteği sunmaktadır.

  • Türk Vatandaşlığı’nı kazanmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Türk Vatandaşlığı’ndan çıkmak isteyen vatandaşların başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Türkiye’de ikamet etmek yabancıların oturma izinlerinin alınması veya oturma izinlerinin süresinin uzatılması,
  • 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na tabi tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni başvurusu veya çalışma izni uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Yabancıların Türkiye’deki taşınmaz ve miras hukuku kapsamındaki işlerin takibi ve sonuçlandırılması,

Türkiye’de iltica, geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci ve mülteci statülerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi,